Copyright © Haver & Gerst Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid Haver en Gerst

Onderstaande algemene voorwaarden van Haver & Gerst zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder nummer 58855300. Wij volgen zoveel mogelijk de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.


Offerte

Bij een bestelling ontvangt u (de klant) altijd een offerte op schrift of per e-mail. Voor de schriftelijke versie geldt: deze moet binnen de gestelde termijn voor akkoord worden ondertekend en geretourneerd voordat Haver & Gerst tot uitvoering overgaat. Na de gestelde termijn vervalt de offerte. Bij offertes via de website, wordt u via een aantal stappen door de bestelprocedure geleid. Hierbij wordt u de vraag gesteld akkoord te geven op onze algemene voorwaarden.


Overeenkomst

Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, geldt als overeenkomst.


Betaling

U kunt op een aantal manieren betalen:


1. U maakt het bedrag vooraf over.

2. U betaalt via Ideal.


Wanneer om wat voor reden dan ook de factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, bent u verplicht het nog verschuldigde bedrag op eerste aanschrijving alsnog over te maken. Haver & Gerst is na verloop van een periode van dertig dagen na deze aanschrijving zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het nog verschuldigde bedrag. Als Haver & Gerst hiertoe moet overgaan, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor uw rekening. Bovendien bent u na deze periode de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.


Als u het bedrag vooruit hebt betaald en Haver & Gerst kan onverhoopt uw bestelling niet leveren, dan vindt terugbetaling binnen dertig dagen plaats.


Zolang u niet volledig heeft voldaan aan al uw betalings- en overige verplichtingen tegenover Haver & Gerst, blijft het geleverde eigendom van Haver & Gerst.


Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Per bestelling geven wij de bezorgkosten aan op de site en in de offerte. Wij bezorgen binnen Nederland, België en Duitsland. Prijswijzigingen voorbehouden.


Levering

Op de internetsite geven wij een geschatte levertijd, hierbij gaan we er van uit dat het product op voorraad is. Haver & Gerst houdt u zo goed mogelijk op de hoogte van de meest recente status van de levering.


Afwijkingen

We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. U moet echter rekening houden met kleine maat- en/of kleurverschillen. Ook kan kleurverschil worden veroorzaakt door een verschil in kleurinstelling per computer.


Retourneren en zichttermijn

U kunt uw bestelling binnen 14 dagen terugsturen zonder opgaaf van reden(en). De bestelling moet u ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen onder vermelding van het ordernummer en uw rekeninggegevens.


Het retouradres is:

Haver & Gerst

Oosterhuisweg 7

7435 PG Okkenbroek


Wij vergoeden het aankoopbedrag plus de verzendkosten. De retourkosten zijn voor uw rekening.


Als uw bestelling bij aankomst blijkt te zijn beschadigd of niet juist/onvolledig blijkt te zijn, zorgt Haver & Gerst kosteloos voor vervanging.


In sommige gevallen is sprake van een `maatwerkproduct`. Wij geven dat vooraf aan. In dat geval is de aanschaf definitief. Bij bestellingen van grote aantallen bieden wij altijd de mogelijkheid een proefexemplaar toe te sturen. Bij bestellingen van grote aantallen vervallen de opties van zichttermijn en retourneren.


Garantie

U krijgt fabrieksgarantie wanneer dit is aangegeven. Voor de overige producten geldt dat u garantie krijgt tot aan de levering. Daarna geldt alleen garantie als er aantoonbare gebreken zijn vanuit de fabrikant.


Opdrachtwijziging

Als Haver & Gerst door omstandigheden een of meer onderdelen van de bestelling niet leveren, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.


Klachten

Als u een klacht heeft, kunt u zich schriftelijk of per e-mail richten tot Haver & Gerst. Het postadres is: Haver & Gerst, 7435 PG Okkenbroek. E-mail: info@haverengerst.nl


Uitleenbeleid

Op afspraak kunnen bepaalde producten worden uitgeleend voor tijdschriften en kranten. In principe wordt er niet uitgeleend. In de productie dient gerefereerd te worden aan onze webwinkel. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de goederen. Alle geleende artikelen moeten na gebruik weer zo veel mogelijk in de originele verpakking verpakt worden. Indien er producten ontbreken of beschadigd zijn, worden deze in rekening gebracht. De geldende verkoopprijs zal hierbij worden gehanteerd.